عربی سرا

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390ساعت 11:27  توسط جعفرباغنده  | 

الشکیل

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 21:8  توسط جعفرباغنده  | 

امادگی دفاعی

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 15:41  توسط جعفرباغنده  | 

عربی او ل متوسطه

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 21:50  توسط جعفرباغنده  | 

عربی اول متوسطه

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت 1391ساعت 19:57  توسط جعفرباغنده  | 

معلم

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 0:51  توسط جعفرباغنده  | 

بیتا....... دخترم

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 16:32  توسط جعفرباغنده  | 

ضمیر فصل

هرگاه مبتدا و خبر هر دو معرفه باشندما بین ان دو ضمیر منفصل مرفوعی می اوریم که به ان ضمیر فصل می گوییم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 0:5  توسط جعفرباغنده  | 

گر دروغ رنگ داشت .....

اگر دروغ رنگ داشت هر روزشاید ده ها رنگین کمان از دهان ما نطفه می بست
.......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390ساعت 13:15  توسط ناصر باغنده  | 

دروغهاي مادرم ....

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید ...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390ساعت 13:11  توسط ناصر باغنده  | 

مطالب قدیمی‌تر